RSS
A A A
SmodBIP

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice

UWAGA !!!! - TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIP ZMKGK

AKTUALNA STRONA BIP ZMKGK JEST POD ADRESEM bip.zmkgk.pl

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice.

Uwaga - dnia 04.05.2021.

Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji o działalności ZMKGK.

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz decyzjach podejmowanych przez organy władzy publicznej. Są one udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), który tworzą strony internetowe poszczególnych organów władzy oraz innych instytucji zobowiązanych do prowadzenia takich stron.

ZMIANA LOKALIZACJI - ADRESU !!!

RODO - ZMKGK

Komunikat!

   W związku z bardzo dynamiczną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym stanem epidemicznym na terytorium kraju, Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice od dnia 17.03.2020 roku do odwołania wprowadza ograniczenia w obsłudze interesantów.
   Wprowadza się niżej wymienione procedury, celem ograniczenia do minimum konieczności poruszania się interesantów po budynku jednostki Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice zlokalizowanym przy ul. Przemysłowej 15 w Kozienicach:

 1. Korespondencja, wnioski w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz inne dokumenty przyjmowane będą tylko w wyznaczonym miejscu na parterze budynku po uprzednim kontakcie telefonicznym: 48 614 43 88.
  Jednocześnie prosimy o załatwianie spraw drogą elektroniczną lub drogą pocztową. Dane teleadresowe jednostki:
                     Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
                     ul. Przemysłowa 15
                     26-900 Kozienice
                     48 614 43 88
                     adres e-mail: biuro@zmkgk.pl.
 2. Wypełnione przez pracowników jednostki wnioski w sprawie dodatków mieszkaniowych, książeczki opłat oraz inne dokumenty przekazywane, wydawane będą przez pracowników jednostki
  w wyznaczonym miejscu na parterze budynku.

W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 48 614 43 88.

                                                                                                   Dyrektor mgr Robert Gregorczyk

Aktualności

Informacja o możliwości odbioru odpadów komunalnych od osób przebywających w izolacji lub na kwarantannie.

02.04.2021

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice z siedzibą przy ul. Przemysłowa 15 w Kozienicach.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

11.03.2021

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice z siedzibą przy ul. Przemysłowa 15 w Kozienicach.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

05.02.2021

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice z siedzibą przy ul. Przemysłowa 15 w Kozienicach.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

05.02.2021

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice z siedzibą przy ul. Przemysłowa 15 w Kozienicach.Opublikował: Robert Gregorczyk
Publikacja dnia: 12.05.2021
Podpisał: Robert Gregorczyk
Dokument z dnia: 10.01.2013
Dokument oglądany razy: 121 105